Cirkulationsplats Kårarpsleden - Halmstad


IMG 3571

Byggherre

Halmstad Kommun, Teknik- & fritidsförvaltningen

Projektör

Sweco Civil AB

Byggtid

Augusti 2016 - hösten 2016

Produktbeskrivning

Entreprenaden omfattar anläggandet av en ny Cirkulationsplats med tillhörande gatubelysning och dagvattenledningar/brunnar.