Hjorten 3 - Falkenberg


IMG 1339
IMG 2631 002
IMG 2768 002

Byggherre

Petersson & Hansson Byggnads AB

Projektör


Byggtid

Augusti - Oktober 2017

Produktbeskrivning

Markarbete för nybyggnad av bostäder