Hjorten 2 - Falkenberg


IMG 1339
 
 

Byggherre

Petersson & Hansson Byggnads AB

Projektör


Byggtid

Augusti - Oktober 2017

Produktbeskrivning

Markarbete för nybyggnad av bostäder