Resecentrum etapp 2 - Halmstad


IMG 8030 003

Byggherre

Halmstad Kommun, Teknik & fritidsförvaltningen

Projektör

SWECO

Byggtid

Juli 2016 - December 2017

Produktbeskrivning

Projektet omfattar ombyggnad av Laholmsvägen och nybyggnad av bussfickor samt gångbro. Korsningen Laholmsvägen – Enslövsvägen görs om och förses med nya trafiksignaler. Uppdraget omfattar även att anlägga en tätspont för att bibehålla grundvattennivån i området.

IMG 8032 003
PA050774
IMG 8035 003
PA050820
rs3