Släckledning - Trelleborg


IMG 1377 002

 

Byggherre

Trafikverket

Projektör

 

Byggtid

Augusti 2016 - December 2016

Produktbeskrivning

Objektet avser utförandet av en ny intagsledning och pumpstation vid hamnbassängen samt anläggandet av en ca 1400m släckvattenledning utmed spårområdet.