Enslövsvägen


IMG 6665
IMG 6724
IMG 6758

Byggherre

Halmstad Kommun

Projektör

SWECO Civil AB

 

Byggtid

Mars - juni 2017

Produktbeskrivning

Ombyggnad gångbanor, ny dagvattenledning, ny belysningsanläggning