Sandlyckans Äldreboende, Kungsbacka


20170324 114939

20170324 114947

20170324 115203

Byggherre

PH Bygg AB

Projektör

Fredblad Arkitekter

 

Byggtid

Mars 2016 - September 2018

Produktbeskrivning

Grunläggning samt finplanering för äldreboende.