Snöstorps IP


IMG 1247

IMG 1250
 

Byggherre

Halmstad Kommun

Projektör

MPB Syd AB i Helsingborg

 

Byggtid

Oktober 2016 - Maj 2017

Produktbeskrivning

Utförande av gator, VA, gatubelysning, planteringar, bullervall och plank