Nyby industriområde

 


IMG 6702
IMG 6992
IMG 6997
Byggherre
Laholms Kommun
 

Projektör
WSP Group Sverige AB

Byggtid
September 2017  -  Augusti 2019

Produktbeskrivning

Nybyggnad av industriområde med lokalgator, dagvattenledningar, tryckledning och pumpstation.