Överföringsledningar Hedhuset-Ängstorp

 


IMG 6702
IMG 6992
IMG 6997
Byggherre
Laholmsbuktens VA   

Projektör
Tyréns AB   

Byggtid
September 2017  -  November 2018 

Produktbeskrivning

Utförande av Va-ledningar och avloppspumpstation