Jonab Anläggnings AB grundades 1997 av Leif-Göran Johnsson.

Sedan dess har Jonab omsatt över två miljarder på ca 500 olika entreprenader.
I nuläget är vi 85 tillsvidareanställda och omsätter över 400 miljoner per år.

Våra platschefer har tillsammans mer än 150 års erfarenhet som platschefer och arbetsledare.
Jonab har även en egen mätningsavdelning med full behörighet.

Jonab har sitt huvudsäte i Halmstad med lager och kontor sedan våren 2009.
Som komplement finns en bergtäkt i Tiarp som vi har förmånen att kunna utnyttja.