Jonab Anläggnings AB startades 1997 av Leif-Göran Johnsson, ägare och VD även idag.

Sedan dess har Jonab omsatt över två miljarder på ca 500 olika entreprenader.
I nuläget är vi ca 60 tillsvidareanställda. Vi omsätter ca 300 miljoner per år.

Våra platschefer har mer än 150 års erfarenhet som platschefer och arbetsledare.
Jonab har även en egen mätningsavdelning med full behörighet.

I Halmstad har Jonab sitt huvudsäte med lager och kontor sedan våren 2009.
Som komplement finns en bergtäkt i Tiarp som vi har förmånen att kunna utnyttja.