Referensprojekt

Ängelholms Avloppsreningsverk

Mark- & ledningsarbeten för om- & tillbyggnad av Ängelholms avloppsreningsverk

Byggherre

Ängelholms Kommun / AF Bygg Syd AB

Byggtid

Januari 2018 – December 2019