Referensprojekt

Bullerplank Kärradal del 2

Bullerskyddsskärm inkl. justering av bullervall

Byggherre

First Camp Kärradal AB

Projektör

Byggtid

oktober 2017 – mars 2018

Platschef

Mattias Axelsson