Referensprojekt

Cykelexpress

Objektet omfattar breddning av befintligt GC-stråk på en sträcka av ca 1,5 km

Byggherre

Trelleborgs kommun

Projektör

Tekniska förvaltningen och Acencdo

Byggtid

September 2016 – December 2016

Platschef

Leif-Göran Johnsson