Referensprojekt

GC-väg 703 och 154, Falkenberg

 Projektet omfattar utförande av ny gång- och cykelväg på sträckan genom Vinberg samhälle, längs med väg 703 och sedan längs med väg 154 till Bergagård.

Beställare

Trafikverket

Byggtid

2022 – 2023