Referensprojekt

GN Transport, Halmstad

Markarbeten för nybyggnad inkluderat grundläggning, VA, schakt och fyll.  
Samt finplanering och hårdgöring av ytor.

Byggherre

GN Transport

Byggtid

Februari 2019 – Mars 2020