Referensprojekt

Hexis, Landskrona

Grundläggning för cirka 1200 m2 kontor i ett plan och 1700 m2 lager åt Hexis AB.
Samt finplanering utanför byggnaden på 5000m2.

Byggherre

CaClePa AB

Byggtid

Mars 2019 –
November 2019