Pågående projekt

Hjorten 3 – Falkenberg

Markarbete för nybyggnad av bostäder

Byggherre

Petersson & Hansson Byggnads AB

Projektör

Byggtid

Augusti – Oktober 2017

Platschef

Simon Larsson