Referensprojekt

Kristinehedsgymnasiet, Halmstad

Markarbete för ny gymnasieskola

Byggherre

Halmstad Kommun / AF Bygg Syd AB

Projektör

MPB markprojekteringsbyrån syd AB

Byggtid

December 2017 – April 2019

Platschef

Simon Larsson & Alexander Carlén