Referensprojekt

Kronolund Fammarp

Schakt och grundläggningsarbeten för 4 hyreshus samt parkeringsgarage.

VA-arbeten inkl flytt av bäck, anläggning av ny damm samt pumpstationer.

Byggherre

Kronolunds Fastigheter AB / PH Bygg

Projektör

VA: Dagsgårds VVS konsulter AB

Byggtid

Januari 2018 – Oktober 2019

Platschef

Simon Larsson