Pågående projekt

Kronoslätt

 Jonab har fått i uppdrag av Staffanstorps kommun att anlägga en ny damm för hantering av dagvatten, ca 28 000 m3 schakt, samt förläggning av ny wheolite-ledning med dimension 2000 mm, ca 800 m, som utförs helsvetsad. Nya vatten- och tryckspillsledningar kommer även att förläggas, ca 1600 m respektive 1000 m.

För att möjliggöra dessa arbeten måste ca 3,3 km kabelflyttning utföras.

Slutligen kommer park- och planteringsarbeten utföras runt dammen.

Beställare

Staffanstorps kommun

Byggtid

Augusti 2021 – Maj 2022

Platschef

Niklas Pettersson