Referensprojekt

Kv Kilot, Halmstad

Etapp 1 av 2 som inkluderar finplanering runt kvarteret med kantsten, asfalt och grönytor med träd.

Schakt för dagvattenmagasin som ska verka som en broms för utsläpp till dagvattensystemet. Ett utmanande projekt på liten yta och krav på mycket samarbete med boende samt andra aktörer i området.

Byggherre

Halmstad kommun

Byggtid

Oktober – December 2019

Platschef

Alexander Carlén