Referensprojekt

Ledningsomläggning Maria, Helsingborg

 

Som en del av projektet dubbelspår Ängelholm-Maria behöver Trafikverket och Helsingborgs Stad anlägga nya ledningar och flytta befintliga i anslutning till Maria Station. Ny vattenledning förbereds samt tomrör och kablar åt Öresundskraft som har pågående arbeten med Gyhults fördelningsstation i anslutning till detta projekt.

 

Byggherre

Helsingborgs Stad

Byggtid

Mars 2019 – Juli 2019

Platschef

Joel Lovén