Pågående projekt

Mellby Ängar Etapp 2

 Jonab uppför ett nytt exploateringsområde i Mellby. Arbetet innefattar uppförande av VA, installation av ny pumpstation och nya villagator.

Beställare

eXexploa AB

Byggtid

2021 – 2022

Platschef

Jonas Brinkesjö