Referensprojekt

Nyby industriområde

Nybyggnad av industriområde med lokalgator, dagvattenledningar, tryckledning och pumpstation

Byggherre

Laholms Kommun

Projektör

WSP Group Sverige AB

Byggtid

September 2017  –  Augusti 2019

Platschef

Anders Bengtsson