Referensprojekt

Överföringsledningar Hedhuset-Ängstorp

Utförande av Va-ledningar och avloppspumpstation

Byggherre

Laholmsbuktens VA

Projektör

Tyréns AB

Byggtid

september 2017  –  november 2018

Platschef

Jesper Strandberg