Pågående projekt

Övre – Bollen och Signalen

 Nytt exploateringsområde i centrala Trelleborg. Huvuddel 1 består av två områden, Övre och Bollen där Valldammsgatan separerar områdena. Etapp 1 består av rivning, ledningsflytt, VA, byggvägar samt belysning. Etapp 2 är färdigställande skede med ytarbeten som plattor, kantsten, topbeläggningar och planteringar osv. Huvuddel 1 är Övre och Bollen. Huvuddel 2 är Signalen.

 

Beställare

Trelleborgs kommun

Byggtid

Huvuddel 1: Hösten 2020 – 2024

 Huvuddel 2: 2022 – 2025