Referensprojekt

Paviljonger på Östergårdsskolan

 Projektet omfattar markarbeten för paviljongetablering samt mindre åtgärder på befintligt skolgårdsområde.

 

Beställare

Halmstads kommun

Byggtid

Våren 2021 – Sommaren 2021

Platschef

Jesper Strandberg

Arbetsledare

Marcus Karlsson