Referensprojekt

Ranagård etapp 3, Halmstad

Utbyggnad av komunalt vatten- och avloppsnät samt nybyggnation av väg.

Beställare

Halmstad Kommun

Byggtid

September  2020 – November 2020

Platschef

Richard Johansson