Referensprojekt

Resecentrum etapp 2 – Halmstad

Projektet omfattar ombyggnad av Laholmsvägen och nybyggnad av bussfickor samt gångbro.
Korsningen Laholmsvägen – Enslövsvägen görs om och förses med nya trafiksignaler.
Uppdraget omfattar även att anlägga en tätspont för att bibehålla grundvattennivån i området.

Byggherre

Halmstad Kommun, Teknik & fritidsförvaltningen

Byggtid

Juli 2016 – December 2017