Referensprojekt

Sandgatan i Falkenberg

 Jonab har fått i uppdrag av Falkenbergs kommun att ändra gatusektionerna för att få plats med nya gång- och cykelbanor och på så sätt sammanbinda centrum. Utöver detta omfattar projektet flytt och komplettering av signalkablar och signalstolpar.

Beställare

Falkenbergs kommun

Byggtid

Juni 2021 – November 2021