Referensprojekt

Sandlyckans Äldreboende, Kungsbacka

Grundläggning samt finplanering för äldreboende

Byggherre

PH Bygg AB

Projektör

Fredblad Arkitekter

Byggtid

Mars 2016 – September 2018

Platschef

Jesper Strandberg