Pågående projekt

GC-väg och Busshållplats Skepparkroksvägen

 Jonab har fått i uppdrag av Ängelholms kommun att utföra två nya busshållplatser på Skepparkroksvägen, öster om Barkåkra station. Utöver detta innefattar projektet gång- och cykelväg mellan det nya hållplatsläget och Barkåkravägen.

Beställare

Ängelholms kommun

Byggtid

September 2021 – November 2021

Platschef

Simon Larsson