Referensprojekt

Släckledning – Trelleborg

Objektet avser utförandet av en ny intagsledning och pumpstation vid hamnbassängen samt anläggandet av en ca 1400m släckvattenledning utmed spårområdet

Byggherre

Trafikverket

Projektör

Byggtid

Augusti 2016 – December 2016

Platschef

Leif-Göran Johnsson