Referensprojekt

Släckledning – Trelleborg

Objektet avser utförandet av en ny intagsledning och pumpstation vid hamnbassängen samt anläggandet av en ca 1400m släckvattenledning utmed spårområdet

Byggherre

Trafikverket

Byggtid

Augusti 2016 – December 2016