Referensprojekt

Södra infarten – Etapp 1, Halmstad

Södra infarten – etapp 1 är den första etappen av tre som ska göra Laholmsvägen till en säkrare väg.
Etapp 1 innefattar Ombyggnad av trafikplats 43 vid hallarna, en ny infart (42) från E6an,
söder om den vi har här idag i Halmstad.
Via den nya avfarten ska det vara enklare för trafik att ta sig direkt till Hamnen och industriområdet.

Byggherre

Trafikverket

Projektör

Structor AB &
Sweco Civil AB

Byggtid

Februari 2019 –
Februari 2021

Platschef

Jesper Strandberg