Pågående projekt

Nybyggnation av ställverk i Gunnesbo

 Projektet avser uppförande av nytt ställverk i Lund. Projektet omfattar ledningsarbeten, hårdgörande, jordningsarbete, fundament och betongarbeten.

Beställare

Craftor AB

Byggtid

2022 – 2023