Referensprojekt

Ståstorp, Trelleborg

Anläggande av infartsväg till framtida Coop inkl. va-arbeten

Byggherre

Trelleborgs Kommun

Byggtid

Etapp 1: januari – april 2018

 

Etapp 2: april 2019