Referensprojekt

Utbyggnad av dricks- och spillvatten, Eftra

Utbyggnad av dricks- och spillvattenledningar.

Byggherre

Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB

Projektör

Norconsult AB

Byggtid

Januari 2019 –
Augusti 2019

Platschef

Jesper Strandberg