Pågående projekt

E1 UV Anläggning Vombverket

 Markarbetet för uppförande av UV-byggnad med tillhörande markanslutningar samt medföljande markarbete och yttre VA-ledningar.

 

Byggherre

Sydvatten AB

Beställare

AF Bygg Syd AB

Byggtid

Våren 2021 – Våren 2023

Platschef

Christoffer Rosquist

Arbetsledare

Jonathan Kvist