Nybyggnad av Ställverk i Gunnesbo

Nybyggnad av Ställverk i Gunnesbo

Pågående projekt Nybyggnation av ställverk i Gunnesbo  Projektet avser uppförande av nytt ställverk i Lund. Projektet omfattar ledningsarbeten, hårdgörande, jordningsarbete, fundament och betongarbeten. Beställare Craftor AB Byggtid 2022 – 2023 Platschef...
Pärlan

Pärlan

Pågående projekt BRF Pärlan  Jonab uppför ett bostads- och affärsbyggnad som ska uppföras i sex plan med 107 st lägenheter. Beställare AF Bygg Syd AB Byggtid 2022 – 2024 Platschef Jonas...
Philängen

Philängen

Pågående projekt Pihlängen  Jonab uppför ett nytt exploateringsområde i Staffanstorps kommun. Projektet avser nyanläggning av mark, VA-anläggningar, schakt till ledningsägare, belysning, park, gator och bullerskydd. Beställare Staffanstorps kommun Byggtid 2021 –...
Mellby Ängar Etapp 2

Mellby Ängar Etapp 2

Pågående projekt Mellby Ängar Etapp 2  Jonab uppför ett nytt exploateringsområde i Mellby. Arbetet innefattar uppförande av VA, installation av ny pumpstation och nya villagator. Beställare eXexploa AB Byggtid 2021 – 2022 Platschef Jonas...
GC-väg och Busshållsplats Skepparkroksvägen

GC-väg och Busshållsplats Skepparkroksvägen

Pågående projekt GC-väg och Busshållplats Skepparkroksvägen  Jonab har fått i uppdrag av Ängelholms kommun att utföra två nya busshållplatser på Skepparkroksvägen, öster om Barkåkra station. Utöver detta innefattar projektet gång- och cykelväg mellan det nya...