GN Transport, Halmstad

GN Transport, Halmstad

Pågående projekt GN Transport, Halmstad Markarbeten för nybyggnad inkluderat grundläggning, VA, schakt och fyll.  Samt finplanering och hårdgöring av ytor. Byggherre GN Transport Projektör IB konsult Byggtid Februari 2019 – Mars 2020 Platschef Jin Lam Jonab...
Södra infarten – Etapp 1, Halmstad

Södra infarten – Etapp 1, Halmstad

Pågående projekt Södra infarten – Etapp 1, Halmstad Södra infarten – etapp 1 är den första etappen av tre som ska göra Laholmsvägen till en säkrare väg. Etapp 1 innefattar Ombyggnad av trafikplats 43 vid hallarna, en ny infart (42) från E6an, söder om den vi har här...
Hexis, Landskrona

Hexis, Landskrona

Pågående projekt Hexis, Landskrona Grundläggning för cirka 1200 m2 kontor i ett plan och 1700 m2 lager åt Hexis AB. Samt finplanering utanför byggnaden på 5000m2. Byggherre CaClePa AB Projektör Bengt husritare, CA Kontek, Llentab AB Byggtid Mars 2019 – November...
Trygghetens Hus, Trelleborg

Trygghetens Hus, Trelleborg

Pågående projekt Trygghetens Hus, Trelleborg Vid trygghetens Hus i Trelleborg bygger vi ett nytt dagvatten magasin som konstrueras för framtida östra Ringvägen i Trelleborg utanför den framtida nya brandstationen. Byggherre Trelleborgs kommun Projektör Tekniska...
Utbyggnad av dricks- och spillvatten, Eftra

Utbyggnad av dricks- och spillvatten, Eftra

Pågående projekt Utbyggnad av dricks- och spillvatten, Eftra Utbyggnad av dricks- och spillvattenledningar. Byggherre Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB Projektör Norconsult AB Byggtid Januari 2019 – Augusti 2019 Platschef Jesper Strandberg Jonab AB –...