Pågående projekt

Enslövsvägen

Ombyggnad gångbanor, ny dagvattenledning, ny belysningsanläggning

Byggherre

Halmstad Kommun

Projektör

SWECO Civil AB

Byggtid

Mars – juni 2017

Platschef

Anders Bengtsson