Referensprojekt

Referensprojekt

GC-bana fågelvägen, Halmstad

GC-bana fågelvägen, Halmstad

Rejmes Bil, Falkenberg

Rejmes Bil, Falkenberg

Öhrnvägen, Steninge

Öhrnvägen, Steninge

Kv Kilot, Halmstad

Kv Kilot, Halmstad

Gamletullsbron, Halmstad

Gamletullsbron, Halmstad

Yta C, Halmstad hamn

Yta C, Halmstad hamn

Småbåtsgatan, Halmstad

Småbåtsgatan, Halmstad

Terminalytor och tullhus, Halmstad

Terminalytor och tullhus, Halmstad

Ledningsomläggning Maria, Helsingborg

Ledningsomläggning Maria, Helsingborg

GN Transport, Halmstad

GN Transport, Halmstad

Hexis, Landskrona

Hexis, Landskrona

Utbyggnad av dricks- spillvatten, Eftra

Utbyggnad av dricks- spillvatten, Eftra

Nytt färjeläge, kaj, Halmstad

Nytt färjeläge, kaj, Halmstad

Industriområde Simlångsdalen

Industriområde Simlångsdalen

MotorHalland Halmstad

MotorHalland Halmstad

Lidl Halmstad

Lidl Halmstad

Ståstorp, Trelleborg

Ståstorp, Trelleborg

Örebäcksvallen – Båstad

Örebäcksvallen – Båstad

Omlastningsstation Ahla

Omlastningsstation Ahla

Fotbollsplan Sannarp

Fotbollsplan Sannarp

Fisketorget, Halmstad

Fisketorget, Halmstad

Pumpstation Hedhuset

Pumpstation Hedhuset

Halmstad Museum

Halmstad Museum

Bullerplank Kärradal del 2

Bullerplank Kärradal del 2

Cirkulationsplats Staffanstorp – Dalby

Cirkulationsplats Staffanstorp – Dalby

Cykelexpress

Cykelexpress

Hjorten 3 – Falkenberg

Hjorten 3 – Falkenberg

Resecentrum etapp 2 – Halmstad

Resecentrum etapp 2 – Halmstad

Släckledning – Trelleborg

Släckledning – Trelleborg

Söderåsen

Söderåsen

Enslövsvägen

Enslövsvägen

Sandlyckans Äldreboende, Kungsbacka

Sandlyckans Äldreboende, Kungsbacka

Ombyggnad Storgatan-Brogatan

Ombyggnad Storgatan-Brogatan

Solvalla tävlingsbana

Solvalla tävlingsbana

Halmstad-hamn

Halmstad-hamn

Överföringsledningar Hedhuset-Ängstorp

Överföringsledningar Hedhuset-Ängstorp

Nytt ställverk i Barsebäck

Nytt ställverk i Barsebäck

VA-utbyggnad Stora Slågarp

VA-utbyggnad Stora Slågarp

Nyby industriområde

Nyby industriområde

Överföringsledningar Veinge – Laholm

Överföringsledningar Veinge – Laholm

Ängelholms Avloppsreningsverk

Ängelholms Avloppsreningsverk

Ny GC-bro över Genevadsån

Ny GC-bro över Genevadsån

Kronolund Fammarp

Kronolund Fammarp

Kristinehedsgymnasiet, Halmstad

Kristinehedsgymnasiet, Halmstad

Pumpstation, Ängelholm

Pumpstation, Ängelholm

GC-bana fågelvägen, Halmstad

GC-bana fågelvägen, Halmstad

Rejmes Bil, Falkenberg

Rejmes Bil, Falkenberg

Öhrnvägen, Steninge

Öhrnvägen, Steninge

Kv Kilot, Halmstad

Kv Kilot, Halmstad

Gamletullsbron, Halmstad

Gamletullsbron, Halmstad

Yta C, Halmstad hamn

Yta C, Halmstad hamn

Småbåtsgatan, Halmstad

Småbåtsgatan, Halmstad

Terminalytor och tullhus, Halmstad

Terminalytor och tullhus, Halmstad

Ledningsomläggning Maria, Helsingborg

Ledningsomläggning Maria, Helsingborg

GN Transport, Halmstad

GN Transport, Halmstad

Hexis, Landskrona

Hexis, Landskrona

Utbyggnad av dricks- spillvatten, Eftra

Utbyggnad av dricks- spillvatten, Eftra

Nytt färjeläge, kaj, Halmstad

Nytt färjeläge, kaj, Halmstad

Industriområde Simlångsdalen

Industriområde Simlångsdalen

MotorHalland Halmstad

MotorHalland Halmstad

Lidl Halmstad

Lidl Halmstad

Ståstorp, Trelleborg

Ståstorp, Trelleborg

Örebäcksvallen – Båstad

Örebäcksvallen – Båstad

Omlastningsstation Ahla

Omlastningsstation Ahla

Fotbollsplan Sannarp

Fotbollsplan Sannarp

Fisketorget, Halmstad

Fisketorget, Halmstad

Pumpstation Hedhuset

Pumpstation Hedhuset

Halmstad Museum

Halmstad Museum

Bullerplank Kärradal del 2

Bullerplank Kärradal del 2

Cirkulationsplats Staffanstorp – Dalby

Cirkulationsplats Staffanstorp – Dalby

Cykelexpress

Cykelexpress

Hjorten 3 – Falkenberg

Hjorten 3 – Falkenberg

Resecentrum etapp 2 – Halmstad

Resecentrum etapp 2 – Halmstad

Släckledning – Trelleborg

Släckledning – Trelleborg

Söderåsen

Söderåsen

Enslövsvägen

Enslövsvägen

Sandlyckans Äldreboende, Kungsbacka

Sandlyckans Äldreboende, Kungsbacka

Ombyggnad Storgatan-Brogatan

Ombyggnad Storgatan-Brogatan

Solvalla tävlingsbana

Solvalla tävlingsbana

Halmstad-hamn

Halmstad-hamn

Överföringsledningar Hedhuset-Ängstorp

Överföringsledningar Hedhuset-Ängstorp

Nytt ställverk i Barsebäck

Nytt ställverk i Barsebäck

VA-utbyggnad Stora Slågarp

VA-utbyggnad Stora Slågarp

Nyby industriområde

Nyby industriområde

Överföringsledningar Veinge – Laholm

Överföringsledningar Veinge – Laholm

Ängelholms Avloppsreningsverk

Ängelholms Avloppsreningsverk

Ny GC-bro över Genevadsån

Ny GC-bro över Genevadsån

Kronolund Fammarp

Kronolund Fammarp

Kristinehedsgymnasiet, Halmstad

Kristinehedsgymnasiet, Halmstad

Pumpstation, Ängelholm

Pumpstation, Ängelholm