Referensprojekt

Referensprojekt

Sluttäckning deponi, etapp 1C

Sluttäckning deponi, etapp 1C

Ställverk i Hageskruv

Ställverk i Hageskruv

Sandgatan i Falkenberg

Sandgatan i Falkenberg

Padelhall i Falkenberg

Padelhall i Falkenberg

Paviljonger på Östergårdsskolan

Paviljonger på Östergårdsskolan

Nybyggnad av Spillplatta på Halmstads Flygplats

Nybyggnad av Spillplatta på Halmstads Flygplats

Exploateringsområde Våxtorp

Exploateringsområde Våxtorp

Södra infarten – Etapp 1B, Halmstad

Södra infarten – Etapp 1B, Halmstad

Markarbete Biltema, Halmstad

Markarbete Biltema, Halmstad

Ställverk Larsfrid, Halmstad

Ställverk Larsfrid, Halmstad

Sadelvägen, Halmstad

Sadelvägen, Halmstad

Östervångsvägen, Trelleborg

Östervångsvägen, Trelleborg

Överföringsledning Kvibille – Slättåkra

Överföringsledning Kvibille – Slättåkra

Öja industriområde, Ystad

Öja industriområde, Ystad

Ranagård etapp 3, Halmstad

Ranagård etapp 3, Halmstad

Rondell Söndrum, Halmstad

Rondell Söndrum, Halmstad

Ahla Lakvattenanläggning, Laholm

Ahla Lakvattenanläggning, Laholm

GC-bana fågelvägen, Halmstad

GC-bana fågelvägen, Halmstad

Ombyggnad av 400kV ledning, Döshult

Ombyggnad av 400kV ledning, Döshult

Rejmes Bil, Falkenberg

Rejmes Bil, Falkenberg

Vintre Park, Malmö

Vintre Park, Malmö

Södra Gränstorp Förskola, Trelleborg

Södra Gränstorp Förskola, Trelleborg

Markarbete Kivik Hotell, Kivik

Markarbete Kivik Hotell, Kivik

Kv Kilot etapp 2, Halmstad

Kv Kilot etapp 2, Halmstad

Droppen, Halmstad

Droppen, Halmstad

Öhrnvägen, Steninge

Öhrnvägen, Steninge

Exploateringsområde, Förslöv

Exploateringsområde, Förslöv

GC-Väg Engelbrektsgatan, Trelleborg

GC-Väg Engelbrektsgatan, Trelleborg

Dals Ängar, Falkenberg

Dals Ängar, Falkenberg

Kv Kilot, Halmstad

Kv Kilot, Halmstad

Gamletullsbron, Halmstad

Gamletullsbron, Halmstad

Yta C, Halmstad hamn

Yta C, Halmstad hamn

Småbåtsgatan, Halmstad

Småbåtsgatan, Halmstad

Terminalytor och tullhus, Halmstad

Terminalytor och tullhus, Halmstad

Ledningsomläggning Maria, Helsingborg

Ledningsomläggning Maria, Helsingborg

GN Transport, Halmstad

GN Transport, Halmstad

Södra infarten – Etapp 1, Halmstad

Södra infarten – Etapp 1, Halmstad

Hexis, Landskrona

Hexis, Landskrona

Trygghetens Hus, Trelleborg

Trygghetens Hus, Trelleborg

Utbyggnad av dricks- spillvatten, Eftra

Utbyggnad av dricks- spillvatten, Eftra

Nytt färjeläge, kaj, Halmstad

Nytt färjeläge, kaj, Halmstad

Industriområde Simlångsdalen

Industriområde Simlångsdalen

MotorHalland Halmstad

MotorHalland Halmstad

Lidl Halmstad

Lidl Halmstad

Ståstorp, Trelleborg

Ståstorp, Trelleborg

Örebäcksvallen – Båstad

Örebäcksvallen – Båstad

Omlastningsstation Ahla

Omlastningsstation Ahla

Fotbollsplan Sannarp

Fotbollsplan Sannarp

Fisketorget, Halmstad

Fisketorget, Halmstad

Pumpstation Hedhuset

Pumpstation Hedhuset

Halmstad Museum

Halmstad Museum

Bullerplank Kärradal del 2

Bullerplank Kärradal del 2

Cirkulationsplats Staffanstorp – Dalby

Cirkulationsplats Staffanstorp – Dalby

Cykelexpress

Cykelexpress

Hjorten 3 – Falkenberg

Hjorten 3 – Falkenberg

Resecentrum etapp 2 – Halmstad

Resecentrum etapp 2 – Halmstad

Släckledning – Trelleborg

Släckledning – Trelleborg

Söderåsen

Söderåsen

Enslövsvägen

Enslövsvägen

Sandlyckans Äldreboende, Kungsbacka

Sandlyckans Äldreboende, Kungsbacka

Ombyggnad Storgatan-Brogatan

Ombyggnad Storgatan-Brogatan

Solvalla tävlingsbana

Solvalla tävlingsbana

Halmstad-hamn

Halmstad-hamn

Överföringsledningar Hedhuset-Ängstorp

Överföringsledningar Hedhuset-Ängstorp

Nytt ställverk i Barsebäck

Nytt ställverk i Barsebäck

VA-utbyggnad Stora Slågarp

VA-utbyggnad Stora Slågarp

Nyby industriområde

Nyby industriområde

Överföringsledningar Veinge – Laholm

Överföringsledningar Veinge – Laholm

Ängelholms Avloppsreningsverk

Ängelholms Avloppsreningsverk

Ny GC-bro över Genevadsån

Ny GC-bro över Genevadsån

Kronolund Fammarp

Kronolund Fammarp

Kristinehedsgymnasiet, Halmstad

Kristinehedsgymnasiet, Halmstad

Pumpstation, Ängelholm

Pumpstation, Ängelholm

Sluttäckning deponi, etapp 1C

Sluttäckning deponi, etapp 1C

Ställverk i Hageskruv

Ställverk i Hageskruv

Sandgatan i Falkenberg

Sandgatan i Falkenberg

Padelhall i Falkenberg

Padelhall i Falkenberg

Paviljonger på Östergårdsskolan

Paviljonger på Östergårdsskolan

Nybyggnad av Spillplatta på Halmstads Flygplats

Nybyggnad av Spillplatta på Halmstads Flygplats

Exploateringsområde Våxtorp

Exploateringsområde Våxtorp

Södra infarten – Etapp 1B, Halmstad

Södra infarten – Etapp 1B, Halmstad

Markarbete Biltema, Halmstad

Markarbete Biltema, Halmstad

Ställverk Larsfrid, Halmstad

Ställverk Larsfrid, Halmstad

Sadelvägen, Halmstad

Sadelvägen, Halmstad

Östervångsvägen, Trelleborg

Östervångsvägen, Trelleborg

Överföringsledning Kvibille – Slättåkra

Överföringsledning Kvibille – Slättåkra

Öja industriområde, Ystad

Öja industriområde, Ystad

Ranagård etapp 3, Halmstad

Ranagård etapp 3, Halmstad

Rondell Söndrum, Halmstad

Rondell Söndrum, Halmstad

Ahla Lakvattenanläggning, Laholm

Ahla Lakvattenanläggning, Laholm

GC-bana fågelvägen, Halmstad

GC-bana fågelvägen, Halmstad

Ombyggnad av 400kV ledning, Döshult

Ombyggnad av 400kV ledning, Döshult

Rejmes Bil, Falkenberg

Rejmes Bil, Falkenberg

Vintre Park, Malmö

Vintre Park, Malmö

Södra Gränstorp Förskola, Trelleborg

Södra Gränstorp Förskola, Trelleborg

Markarbete Kivik Hotell, Kivik

Markarbete Kivik Hotell, Kivik

Kv Kilot etapp 2, Halmstad

Kv Kilot etapp 2, Halmstad

Droppen, Halmstad

Droppen, Halmstad

Öhrnvägen, Steninge

Öhrnvägen, Steninge

Exploateringsområde, Förslöv

Exploateringsområde, Förslöv

GC-Väg Engelbrektsgatan, Trelleborg

GC-Väg Engelbrektsgatan, Trelleborg

Dals Ängar, Falkenberg

Dals Ängar, Falkenberg

Kv Kilot, Halmstad

Kv Kilot, Halmstad

Gamletullsbron, Halmstad

Gamletullsbron, Halmstad

Yta C, Halmstad hamn

Yta C, Halmstad hamn

Småbåtsgatan, Halmstad

Småbåtsgatan, Halmstad

Terminalytor och tullhus, Halmstad

Terminalytor och tullhus, Halmstad

Ledningsomläggning Maria, Helsingborg

Ledningsomläggning Maria, Helsingborg

GN Transport, Halmstad

GN Transport, Halmstad

Södra infarten – Etapp 1, Halmstad

Södra infarten – Etapp 1, Halmstad

Hexis, Landskrona

Hexis, Landskrona

Trygghetens Hus, Trelleborg

Trygghetens Hus, Trelleborg

Utbyggnad av dricks- spillvatten, Eftra

Utbyggnad av dricks- spillvatten, Eftra

Nytt färjeläge, kaj, Halmstad

Nytt färjeläge, kaj, Halmstad

Industriområde Simlångsdalen

Industriområde Simlångsdalen

MotorHalland Halmstad

MotorHalland Halmstad

Lidl Halmstad

Lidl Halmstad

Ståstorp, Trelleborg

Ståstorp, Trelleborg

Örebäcksvallen – Båstad

Örebäcksvallen – Båstad

Omlastningsstation Ahla

Omlastningsstation Ahla

Fotbollsplan Sannarp

Fotbollsplan Sannarp

Fisketorget, Halmstad

Fisketorget, Halmstad

Pumpstation Hedhuset

Pumpstation Hedhuset

Halmstad Museum

Halmstad Museum

Bullerplank Kärradal del 2

Bullerplank Kärradal del 2

Cirkulationsplats Staffanstorp – Dalby

Cirkulationsplats Staffanstorp – Dalby

Cykelexpress

Cykelexpress

Hjorten 3 – Falkenberg

Hjorten 3 – Falkenberg

Resecentrum etapp 2 – Halmstad

Resecentrum etapp 2 – Halmstad

Släckledning – Trelleborg

Släckledning – Trelleborg

Söderåsen

Söderåsen

Enslövsvägen

Enslövsvägen

Sandlyckans Äldreboende, Kungsbacka

Sandlyckans Äldreboende, Kungsbacka

Ombyggnad Storgatan-Brogatan

Ombyggnad Storgatan-Brogatan

Solvalla tävlingsbana

Solvalla tävlingsbana

Halmstad-hamn

Halmstad-hamn

Överföringsledningar Hedhuset-Ängstorp

Överföringsledningar Hedhuset-Ängstorp

Nytt ställverk i Barsebäck

Nytt ställverk i Barsebäck

VA-utbyggnad Stora Slågarp

VA-utbyggnad Stora Slågarp

Nyby industriområde

Nyby industriområde

Överföringsledningar Veinge – Laholm

Överföringsledningar Veinge – Laholm

Ängelholms Avloppsreningsverk

Ängelholms Avloppsreningsverk

Ny GC-bro över Genevadsån

Ny GC-bro över Genevadsån

Kronolund Fammarp

Kronolund Fammarp

Kristinehedsgymnasiet, Halmstad

Kristinehedsgymnasiet, Halmstad

Pumpstation, Ängelholm

Pumpstation, Ängelholm