Pågående projekt

Ställverk i Hageskruv

 Jonab har fått i uppdrag av Eitech och Siemens att utföra mark och betongarbeten för två ställverk i Hageskruv. Projekten omfattar schaktningsarbeten, kanalisation, läggning av jordlinor, stängselarbeten och hårdgörande av ställverksplanerna utöver detta omfattas projekten av 8000 m3 bergschakt.

I betongarbetet ska det göras bottenplattor till två byggnader, en transformatorgrop och 142 fundament av varierande storlekar som tillsammans motsvarar närmare 1200 m3 betong.    

Beställare

Siemens Energy AB

Eitech Engineering AB

Byggtid

Augusti 2021 – Maj 2022

Platschef

Jin Lam