Referensprojekt

Halmstad Museum

Markarbete avseende om- & tillbyggnad av Halmstad Konstmuseum.

Byggherre

Wästbygg

Projektör

Byggtid

Januari 2018 – Juni 2019

Platschef

Jesper Strandberg