Referensprojekt

Nybyggnad av Spillplatta på Halmstads Flygplats

 Mark och betongarbete för nybyggnad av spillplatta för ny tankanläggning. Utöver detta anläggs nya anslutningsvägar med vändplats.

 

Beställare

Halmstads Flygplats

Byggtid

Våren 2021

Platschef

Mattias Widarsson