Referensprojekt

Dräneringsåtgärder på Karlsrokyrkogård

 Jonab har fått i uppdrag av Halmstad församling att åtgärda dräneringsproblem på kyrkogården. utöver detta ingår anläggandet av nya dagvattenledning, planteringar och belysningsarbeten. 

Beställare

Svenska Kyrkan

Byggtid

Februari 2021 – Oktober 2021