Referensprojekt

Överföringsledning Kvibille-Slättåkra, Halmstad

 

Nya överföringsledningar mellan Slättåkra-Kvibille. Jobbet innebär ungefär 6km ledningsförläggning där drygt 1km är borrade ledningar samt en pumpstation.

Beställare

LBVA

Byggtid

Vår 2020 – Januari 2021

Platschef

Mikael Axelsson