Referensprojekt

Pihlängen

 Jonab uppför ett nytt exploateringsområde i Staffanstorps kommun. Projektet avser nyanläggning av mark, VA-anläggningar, schakt till ledningsägare, belysning, park, gator och bullerskydd.

Beställare

Staffanstorps kommun

Byggtid

2021 – 2023