Referensprojekt

Sluttäckning deponi, etapp 1C

 Projektet omfattade sluttäckning av en etapp 1C inom Höganäs deponi. Sluttäckningen omfattade ca 17 600 m2 bestående av tätduk av PE, dräneringsmatta och skyddsskikt på ca 1,7m.

Beställare

NSR AB

Byggtid

2022 – 2023

Bilden visar Jonab Anläggning AB:s logotyp