Referensprojekt

Södra Gränstorp förskola, Trelleborg

 Grundläggning av förskola samt tillhörande finplanering.

Beställare

Byggmästarn Skåne

Byggtid

April  2020 – Sommaren 2021

Platschef

Christoffer Rosquist