Referensprojekt

Trygghetens Hus, Trelleborg

Vid trygghetens Hus i Trelleborg bygger vi ett nytt dagvatten magasin som konstrueras
för framtida östra Ringvägen i Trelleborg utanför den framtida nya brandstationen.

Byggherre

Trelleborgs kommun

Projektör

Tekniska förvaltningen

Byggtid

Oktober 2018 –
Maj 2020

Platschef

Leif-Göran Johnsson